Подржите наш рад – Поставите вашу рекламу!

У заједничком интересу је да ви добијете, потенцијалне заинтересоване посетиоце за ваше сајтове или потенцијалне купце ваших услуга, производа …

Поставите ваш банер на Сорабија.ИНФО, по најповољнијим ценама, које су практично донација за наш рад.

Велики банер (поред логоа) – 729 x 90 – недељу дана: 7$ | месец дана: 15$ (PayPal)

Велики банер (у дну насловне стране) – 729 x 90 – недељу дана: 5$ | месец дана: 10$ (PayPal)

Мали банер – 125 x 125 – недељу дана: 2$ | месец дана: 5$ (PayPal)


Контактирајте нас