MišljenjaPravoslavlje

Iz ostavštine Svetog Vladike Nikolaja: Kako je jedan stranac govorio o Srbima

(Odlomak iz govora NJ.Pr.Episkopa D-ra Nikolaja na skupštini Srba istočnih država, održanoj 6. novembra 1949 u Pitsburgu, Pa.)

…Vi Srbi opet ličite na drvo gromovima okresano i opaljeno, bez grana, bez lišća i bez cvata. Ali vaše stablo je zdravo, vaš koren netaknut. Koren vaš je dubok i jak, i ima četiri velike životne žile, što predstavlja četiri izvora vaše snage, vaše nesravnjive dinamike. Zbog toga će vaše stablo još većma porasti u visinu i okititi sa novim granama, lišćem i cvatom i plodom. I to bi se ubrzo dogodilo kad vi sami ne bi to otežavali i odgađali vašim nerazumevanjem i neslogom.

Prvi izvor vaše snage jeste u jedinstvu vere i crkve.

Sa malim izuzetkom sav srpski narod je vere pravoslavne i pripada jednoj jedinstvenoj crkvi, koja je i u ovim danima najvećih svetskih bura održala se kao jedna i nedeljiva. U sravnjenju sa ostalim pravoslavnim crkvama, srpska crkva predstavlja fenomenalan izuzetak u naše vreme i zaslužuje svaku čast i pohvalu. Pogledaj te, svi Srbi na kugli zemaljskoj pripadnici su svetosavske pravoslavne crkve—izuzev njihove jednokrvne braće islamskog zakona—i svi priznaju jednu vrhovnu duhovnu vlast oličenu u Srpskom Patrijarhu i Svetom Sinodu u Beogradu.Ovo je jedan ogroman izvor vaše snage, vaše duhovne i moralne dinamike.

Drugi izvor vaše srpske snage jeste jedinstvo istorije.

U svetu nema naroda, čije je Juče tako utkano u Danas, i čija je davna prošlost tako sveža kao dan jučerašnji. Rečeno je u Bibliji za Boga: “Hiljadu godina pred Njim su kao jedan dan”.Tako je i vaša hiljadugodišnja istorija za vas Srbe: ne kao nešto što je prošlo nego kao nešto što je prošlo nego kao nešto što se samo produžuje, i živi i treperi pred savremenicima kao savremeno. Vi govorite i pevate o Vojislavu i Vladimiru, o svetom Savi i Lazaru, o Milošu i Marku, o Jug Bogdanu i Strahinji banu, o Dušanu i Karađorđu, kao o svojim savremenicima, isto onako kao i o vojvodi Draži i Đurišiću i ostalim herojima i mučenicima na čijim svežim grobovima još palite sveće. Svake godine vi držite pomene Kosovskim junacima isto kao i svojima srodnicima koji su se lane upokojili. Sva vaša prošlost sliva se u vašu sadašnjost… Stotinu miliona Srba, svetaca, viteza i mučenika i svih bezbrojnih neznanih i neimenovanih junaka: dobrotvora, pravednika, podvižnika, matera, devojaka i dece, iz svih prošlih generacija, koračaju uporedo s vama, ne kao mrtvi nego živi, ne kao neaktivni nego aktivni. Ovo čudesno jedinstvo istorije u svesti narodnoj, i ovo vizionarsko realizovanje prošlosti i sadašnjosti kao jednog nacionalnog organizma, zaista je jedan redak i bujan izvor vaše srpske snage, vaše dinamike.

Treći izvor srpske snage jeste u zajedničkom duhu i idealu.

Vi Srbi ste demokrate i pre francuske revolucije… Vaši vladari potpisivali su se: po milosti Božijoj i volji narodnoj. Dakle: Bog i narod na prvom mestu, a oni što je između Boga i naroda – starešinstvo narodno – služilo je Bogu i narodu. Od vaših 15 vladara od početka devetnaestog veka do danas njih 12 birao je narod, a samo su 3 došla po ustavnom pravu o nasleđu. Zbog toga je jedan engleski diplomat koji je službovao na Cetinju rekao: “Mi u Evropi hvalimo se demokratijom zbog naših demokratskih institucija, ali vi Srbi imate duh demokratski više nego mi. I zbog toga duha demokratskog vi ste više slobodni ljudi nego mi”.

Četvrti izvor vaše srpske snage jeste – jedinstvo volje u takmičenju u dobru.

Ovo je jedna izvanredna karakteristika Srba. Svaki Srbin hoće da nadmaši svog suseda – ako je u ratu u junaštvu, ako li je u miru u dobročinstvu. Tako na primer, ako je neko potpisao dva afidevita za useljenje srpskog roblja u Ameriku, njegov komšija potpisaće četiri. Ako je Nemanja sagradio deset crkava zadužbina, njegov praunuk kralj Milutin sagradio je četrdeset. Ili ako su Ilija Kolarac i Petar Konjević zaveštali svoju imovinu na knjige za narod, Savo Tekelija – ustanovio je Tekelijanum u Budimu, pomoću koga se školovala sva inteligencija srpska u Vojvodini koja je u neravnoj borbi sa Bečom i Peštom pobedila i očuvala nacionalnu svest kod progonjenog Srpstva. Ili ako je pokojni profesor Pupin banaćanin davo svome rodu stotine hiljada dolara, Vaso Đukanović, bokez, dao je mnogo više na svoje zadužbine u Risnu. I tako redom, bez broja i bez kraja.

Šta dakle radite vi Srbi? Kad ovolike nesravnjive sile i dinamike, vi se osećate danas nemoćni, bespomoćni i nespremni za jednu rezumnu i složenu akciju. Ako ujedinite sve ove četiri životne arterije, neće biti borbe koju ne bi mogli uspešno svršiti, ni bitke koju ne bi mogli dobiti.

Setite se Crne Gore. Vi slobodni Srbi izvan okovane Otaxbine u sličnom ste položaju kao što je bila hrabra Crna Gora kroz vekove. U ona vremena kada je Crna Gora bila vrlo često ugrožena bilo od Turaka ili poturčenjaka ili Mlečića, bilo pak od sva trojah na mah, Crnogorci su znali za dve reči koje počinju sa B. A to su Borba i Brest. Pred svakom opasnošću Crnogorci su jednodušno žurili prvo u borbu da odbrane svoju zemlju i slobodu, a posle borbe hodili su pod brest, da razgovaraju o vitezima i poturicama. A šta vi sad činite? Evo četiri godine od svršetka rata 1945.god. vi neprestano sedite pod brestom i prepirete se i svađate se , dok vam neprijatelj drži vašu braću pod tiranskom petom i u ropskim lancima – sličnim mletačkim a težim od turskih! Šta činite?! Stavili ste brest na prvo mesto, a borbu na poslednje. Vaši stari nisu tim načinom ni slobodu zadobijali ni slavu sticali.
Zato vam ja kao stranac, ali kao vaš iskreni prijatelj, savetujem da u ime časnog krsta i srpskog imena krenete složno najpre u akciju i u borbu, a kad se borbe svrše, onda idite pod brest pa sedite i razgovarajte o svemu i svačemu do mile volje.

Tako govori jedan stranac o Srbima. I ja verujem da će ga svi Srbi poslušati pre i radije nego kad bih im ja ili ma koji drugi Srbin to govorio. Jer Srbin ceni više stranca nego brata. To je velika slabost srpska.


Izvor: Vaseljenska TV

FB Komentari

Miodrag Rašić

Ja sam veb i grafički dizajner, amaterski muzičar i Bloger ...

Povezano

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *